Category Archives: Enquete

Ledenbevraging

Category : Club , Enquete , Jeugd , Volwassenen

Omdat we een heel grote club zijn willen we via onderstaande ledenbevraging een idee krijgen van wat er leeft bij de spelers van BC Challenge. Via een aantal puntjes proberen we te polsen naar hoe jullie naar de werking van de club kijken, en proberen we vooral te achterhalen wat we kunnen optimaliseren. De enquête is anoniem, met uitzondering van het stuk over competitie en de delen waar er specifiek achter meer informatie kan worden gevraagd. We verkiezen ervoor om geen namen aan de antwoorden te verbinden, maar rekenen er anderzijds op dat deze enquête ernstig wordt opgevat.

Competitiespelers zijn verplicht om de enquête in te vullen, omdat we op basis daarvan een eerste voorstel voor de competitie indeling voor het seizoen 2018-2019 zullen opstellen. Maar ook alle jeugdspelers en hun ouders, en de recreatieve spelers van BC Challenge zouden we graag aansporen om de enquête in te vullen. Het duurt immers maar 4 minuten, maar het kan ons veel info verschaffen over welke richting we verder moeten uitgaan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd58YVIswUZmFYBG_xawulAxe8_8zmMNnkY36ucMmd_xFdxiQ/viewform


Website BC Challenge

Category : Club , Enquete

Om jullie beter te kunnen informeren over het doen en laten van onze club, trainingen, competitie en van alles en nog wat, hebben wij een kleine enquête gemaakt om een beter overzicht te geven wat jullie eigenlijk willen qua informatie of wat jullie op dit moment ontbreken.

De enquête is echt 2 keer niets om in te vullen en jullie zouden er ons heel hard bij helpen om een goed eindresultaat te creëren.

Alvast bedankt!
“Read More”