Verzekering

Badminton Vlaanderen-verzekering voor aangesloten leden

Onze club is aangesloten bij de Badminton Vlaanderen vzw en betaalt daar voor elk lid een verzekeringsbijdrage. Vanaf 1 januari 2010 heeft Badminton Vlaanderen vzw een polis onderschreven bij de maatschappij ARENA.  Wanneer je tijdens het badmintonnen een ongeval hebt, moet je zo snel mogelijk een schadeaangifte indienen.

Alle leden zijn via Badminton Vlaanderen vzw en Arena (Nervierslaan 85 Bus 2, 1040 Brussel) verzekerd. De contactpersoon bij Arena hiervoor is voortaan dhr. Simon Casteur. Je kan hem rechtstreeks bereiken op het nummer +32 (0)2 209 16 04 of via simon.casteur@arena-nv.be.

Je bent slechts aangesloten bij BC Challenge Wetteren ná het bekomen van je Badminton Vlaanderen lidnummer. Dit krijg je pas na het betalen van het lidgeld én na het inschrijven.

Wat te doen bij een sportongeval?

google-drive-embed requires a url attribute
  1. Download het formulier Formulier verzekeraar voor aangifte sportongeval
  2. Vul het ongevalsaangifte formulier volledig en duidelijk in.
  3. De ongevalsaangifte moet ondertekend worden door het slachtoffer en de clubverantwoordelijke.
  4. Als er lichamelijke letsels zijn, laat je de behandelende geneesheer het deel ‘Geneeskundig getuigschrift’ invullen op de ongevalsaangifte.
  5. Stuur het ongevalsaangifte formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) verslagen, enz. op naar volgend adres : N.V. ARENA NERVIERSLAAN 85 Bus 2 – B-1040 BRUSSEL De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

Meer informatie kan je vinden op: Badminton Vlaanderen vzw – Verzekering