De Club

Onze club richt zich tot iedereen die wat voelt voor badminton: recreanten en competitiespelers, jeugd en volwassenen. Op sportief vlak proberen we iedereen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen via aangepaste trainingen, deelname aan tornooien en competities, en een goeie mix van tegenstanders binnen de club. BC Challenge wil een toegankelijke club zijn: we besteden veel aandacht aan een goede sfeer in de club, organiseren tal van activiteiten om leden, familie en sympathisanten bij elkaar te brengen.


Beleidsplan